You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

(iTin) - Video clip được thành viên có account Sairagon sưu tầm, biên tập rất tỷ mỉ, công phu về sức mạnh Cảnh sát Biển, Hải, Lục, Không quân của Quân đội Nh...

Channel: Hải quân

Related tags: