You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Sáng tác: Trần Xuân Tiên & Nguyễn Văn Tý Biểu diễn: Tốp thiếu nhi Nhà văn hóa Ba Đình, Hà Nội.

Channel: Bộ Đội

Related tags: